Ekvationer - Förenkling

I detta avsnitt går jag igenom varför det är så bra att förenkla olika uttryck.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com