Linjära modeller - Värdetabell och y=kx+m

I detta avsnitt går jag igenom hur du kan rita en liinje med hjälp av värdetabell och vad y=kx+m står för.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com