Ekvationer - Uttryck

I detta avsnitt går jag igenom vad en variabel är och vad ett uttryck är.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com