Linjära modeller - Värdetabell och grafer

I detta avsnitt går jag igenom vad proportionalitet är och hur du kan rita en linje med hjälp av en värdetabell.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com