Ekvationer - Parenteser

I detta avsnitt går jag igenom hur du multiplicerar in något i en parentes samt hur du ska tänka vid faktorisering.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com