Ekvationer - Formler och mönster

I detta avsnitt går jag igenom vad en formel är och hur vi kan räkna med detta.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com