Aritmetik - Bråk, sammanfattning

Bild på inspelad genomgång du tittat på:

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com