Aritmetik - räkneordning

I detta avsnitt går jag igenom i vilken ordning du ska ta olika räknetecken när det finns flera i uppgiften. Du får en minnesregel av mig för att komma ihåg i vilken ordning du ska ta räknesätten.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com