Ekvationer med problemlösning

I denna genomgång går jag igenom hur vi kan använda oss av ekvationer vid problemlösning. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com