Aritmetik - primtal

I detta avsnitt går jag igenom vad ett primtal är och hur du undersöker om talet är ett primtal.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com