Sträcka, medelhastighet & tid (svt)

I detta avsnitt går jag igenom hur du kan räkna ut sträcka (s), medelhastighet (v) & tid (t) med hjälp av en formel som ser ut enligt följande: s=vt

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com