Enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom hur jag tänker med enhetsomvandling i area- och volymenheter. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com