Aritmetik - tal i potensform

I detta avsnitt går jag igenom vad potensform är och vilka potensregler som finns. Detta för att du ska minimera att räkna fel.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com