Aritmetik - negativa tal

I detta avsnitt går jag igenom hur vi räknar med negativa tal och vad som händer om det är pluss och minus bredvid varandra. Jag tar även upp hur du kan använda tallinjen och termometern i räkning med negativa tal.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com