Kap 1: Hitta k och m på uppritad linje

I detta avsnitt går jag igenom hur vi hittar k och m på en uppritad linje i ett koordinatsystem.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com