Exponentialfunktioner grunderna

I detta avsnitt går jag igenom grunderna för hur vi kan se om det är en exponentialfunktion.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com