Kap 2 - Nollproduktsmetod alt pq-formel?

Ibland kan det vara svårt att veta vilken metod du ska använda för att räkna ut nollställena på en andragradsekvation. I detta avsnitt svarar jag på detta.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com