Kap 3 - Kongruens

I detta avsnitt går jag igenom vad kongruens är och hur du kan undersöka om två trianglar är kongruenta. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com