Kap 1: Sammanfattning parallella och vinkelräta linjer

I detta avsnitt sammanfattar jag vad parallella och vinkelräta linjer är och hur vi räknar på detta.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com