Kap 1 - Negativa tal och prioriteringsordning

I detta avsnitt går jag igenom negativa tal och hur du ska tänka när det är föera räknesätt i en uppgift. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com