Kap 1: Hitta k och m med hjälp av två punker

I detta avsnitt går jag igenom hur vi hittar y = kx + m med hjälp av två punkter.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com