Kap 1 - Algebraiska uttryck och ekvationer

I detta avsnitt går jag igenom väldigt kortfattat vad algebraiska uttryck är, förenkling av detta och hur du löser olika ekvationer.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com