Kap 4 - Frekvens & relativ frekvens

I detta avsnitt går jag igenom vad frekvens & relativ frekvens är samt hur du sedan kan rita ett stolpdiagram. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com