Kap 1 - ekvationer & räta linjens ekvation

I detta avsnitt repeterar jag vad en ekvation är och hur vi får fram den räta linjens ekvation y=kx+m.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com