Aritmetik - Delbarhetsreglerna

I detta avsnitt går jag igenom vad delbarhet är och hur vi kan undersöka om ett tal är delbart med ett annat. Jag går även igenom hur du räknar ut siffersumman i ett tal och varför du behöver kunna det.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com