Funktioner - Funktionsbegreppet

I detta avsnitt går jag igenom vad funktioner är och på vilka sätt vi kan presentera en funktion.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com