Geometri - Enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom hur jag tänker i enhetsomvandling med begreppen area- och volymenhetsomvandling.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com