Funktioner - Koordinatsystem

I detta avsnitt går jag igenom vad ett koordinatsystem är och varför vi behöver kunna det.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com