Funktioner - Grafer & proportionalitet

I detta avsnitt går jag igenom vad en graf är och hur du läser av olika koordinater, eller punkter, i ett koordinatsystem. Jag förklarar även vad proportionalitet är och hur du på ett enkelt sätt kan se om en linje är propotionell. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com