Aritmetik - Potensform

I detta avsnitt går jag igenom vad potensform är för något och vilka potensregler som gäller. Det är jättebra om du lär dig dessa potensregler eftersom det kommer att minimera risken för att du räknar fel.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com