Aritmetik - Negativa tal

I detta avsnitt går jag igenom hur vi räknar med negativa tal. Ett bra hjälpmedel när du räknar med negativa tal är termometern eller tallinjen. Jag går också igenom vad som händer med pluss och minus bredvid varandra och vad som händer med dessa vid multiplikation & division.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com