Algebra: Lösa ekvationer mha balansmetod

I denna genomgång går jag igenom hur vi löser en ekvation med hjälp av balansmetoden. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com