Funktioner, värdetabell & grafer

I detta avsnitt går jag igenom vad en funktion är, hur du gör en värdetabell som du sedan kan använda dig av då du ska rita upp en graf i ett koordinatsystem. Jag nämner även hur du kan se om en linje är proportionell. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com