Aritmetik - Bråkräkning, kort sammanfattning

Bild på den genomgång du tittat på:

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com