Procent - procentuella förändring

I detta avsnitt går jag igenom vad procentuell förändring är och hur vi använder oss av en förändringsfaktor för att räkna med procent.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com