Funktioner - Formel, värdetabell & graf

I detta avsnitt går jag igenom vad formel, värdetabell och graf är. Jag förklarar hur du ska tolka en formel för att rita en linje med hjälp av en värdetabell.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com